1. De lessen worden gegeven in verschillende turnzalen in Genk: de turnzaal van de Katholieke Basisschool Boxbergheide, Boxbergstraat 1, de turnzaal van de scholengroep Maasland, Halmstraat 6 (de rode zaal) en de gymhal van het balance-gebouw in het Sport-in-genk park, Emiel Van Dorenlaan 144;
 2. De turnlessen zijn toegankelijk voor meisjes en jongens vanaf 4 jaar. De acro en de tumbling lessen zijn toegankelijk voor meisjes en jongens vanaf 6 jaar. Circuittraining vanaf 15 jaar.
 3. De leden zijn 5 minuten vóór aanvang van de lessen aanwezig. Omkleden kan ter plaatse.
 4. Lange haren dienen samengebonden te worden in een staartje.
 5. Turnkledij: Sportieve kledij en turnpantoffels zijn voldoende tenzij door de trainers iets anders is afgesproken. We voorzien wel de mogelijkheid om vrijblijvend een trui van de club, T-shirt of een turnpakje aan te kopen     
 6. Tijdens de lessen is het dragen van juwelen verboden. Het liefst zijn alle kledingstukken voorzien van naam of initialen van de kinderen. Laat waardevolle spullen zoals gsm, mp3-spelers, enz. thuis. Het bestuur wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade en/of verlies.
 7. Tijdens de les wordt er naar de trainers geluisterd. Het verwaarlozen van stiptheid, orde, tucht, wellevendheid en aandacht kan uitsluiting voor de rest van de les tot gevolg hebben.
 8. De kinderen mogen 2 lessen gratis proberen. Het lidgeld dient uiterlijk na de tweede les betaald te zijn om in orde te zijn met de verzekering. De verzekering dekt de risico’s van de verplaatsing naar en van de lessen, alsook het risico tijdens de lessen en andere activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.
 9. Verandering van woonadres, telefoonnummer of e-mailadres wordt doorgegeven aan de trainers.
 10. De inschrijving houdt in:
  • Het aanvaarden van het reglement;
  • Het tijdig betalen van het lidgeld via overschrijving (dit is uiterlijk na de tweede les);
  • Het regelmatig (wekelijks) naar de les komen.
 11. Het bestuur kiest voor een goede samenwerking tussen gymnasten en hun ouders, lesgevers en bestuur.
 12. Als lid van Turnkring Desem-Harop geef je  automatisch de toestemming dat foto’s en/of filmpjes van je worden genomen. Deze worden enkel gebruikt voor promotionele doeleinden van Turnkring Desem-Harop. Indien u dit niet wenst kan u dat door een eenvoudige melding via mail aan "desemharop(at)gmail.com" doorgeven.
 13. Tijdens de lessen worden ouders uitdrukkelijk gevraagd de turnzaal te verlaten.
 14. Er zijn nog bijkomende afspraken mogelijk afhankelijk van de beoefende discipline, deze worden dan per discipline aan de leden bezorgd.


Steun ons via TROOPER

 

 
Facebook DeSeM-HAROP

 
Facebook Acrogym