Turnkring DeSeM-Harop,
waar iedere gymnast zich goed voelt!

 

Kleuterturnen (Multimove)

Vanaf 3 jaar. Beweging is voor de ontwikkeling van kleuters zeer belangrijk. Kleuterturnen is ook gericht op het verder ontwikkelen van de grove motoriek en het leren ontdekken van de eigen motorische vaardigheden. Onder begeleiding van ervaren lesgevers worden op een speelse wijze de basisvaardigheden van het turnen bijgebracht. Dit gebeurt aan de hand van allerhande toestellen: sportraam, plint, banken, trampoline, ballen, blokjes, hoepels. We spreken hier nog niet echt over "turnen" maar wel over het inoefenen van allerlei bewegingsvaardigheden zoals duikelen, rollen, springen, balanceren, klauteren, ...

 

Recreatief turnen

Recreatief turnen lager onderwijs
In de groepen wordt de basis gelegd van het toestelturnen. Dit gaat van de grondbeginselen tot meer gevorderde oefeningen. De algemene conditie van de kinderen wordt opgekrikt waarbij op kracht, lenigheid en vormspanning wordt gewerkt.

Recreatief turnen middelbaar onderwijs
Aanbod voor jongeren van 12 tot 16 jaar waarin aandacht wordt besteed aan plezierbeleving, fysieke en gymnastische basisvorming en sociale contacten.

Gym X (selectiegroep)
Onze keurgroep toestelturnen, deze groep is een aanvulling op een andere turndiscipline.

 

Acrobatische Gymnastiek (acrogym of acro)

Acrogym (A/B/C&I-niveau)
Acrobatische gymnastiek is een indrukwekkende en spectaculaire teamsport voor jongens en meisjes dat je per 2 of 3 beoefent. Vertrouwen tussen de turnpartners speelt hierbij een belangrijke rol. Pyramides bouwen, dansen en grondoefeningen: alles zit in deze discipline vervat! Naast de intensieve trainingen kan je meermaals per jaar je oefening tonen op recreatieve, provinciale en Vlaamse wedstrijden.

Acro mini's
De mini's worden zo goed mogelijk voorbereid op acrogym. Er wordt gewerkt aan kracht, lenigheid, souplesse, spanning en nog veel meer.

Acro Bovenpartners/onderpartners
Deze groep wordt voorbereid als bovenpartner/onderpartner voor de wedstrijdgroepen acro.

 

Tumbling

Tumbling is een aaneenschakeling van turnoefeningen op een lange verende baan. Bij de tumblingreeksen wisselen flik-flaks ,temps en salto's elkaar in een snel tempo af. Snelheid, kracht en techniek zijn de basisvereisten om de delen aan elkaar te schakelen tot een sprongenreeks. Ook enige basis op de trampolines en lange mat zijn een belangrijk onderdeel voor jongere gymnasten onder ons.

Tumbling recrea

In deze groep vertoeven leden die o.a. een brug, wiel en rondat kunnen, maar die vaak nog kracht en techniek missen. Bij vooruitgang kunnen deze leden geselecteerd worden voor één van de wedstrijdgroepen.
- Tumbling recrea mini
- Tumbling recrea basis
- Tumbling recrea gevorderden

Tumbling Pre-selectie

De pre-selectie zijn gymnasten van vier tot en met acht jaar oud. Dit jong talent is geselecteerd uit de leeftijdsgroepen en kleuters. De trainingen bestaan uit vele techniekoefeningen en lichte krachtonderdelen. Op die manier bereiden we gymnasten voor op de wedstrijden van het I-niveau.  

Tumbling I-niveau

Het I-niveau is een wedstrijdploeg die bekend staat voor de algemene voorbereiding, dit voor zowel tumbling, dubbelmini en maxitrampoline. Deze wedstrijden bestaan voor tumblinggymnasten uit vier onderdelen: lange mat, tumbling technisch, tumblingbaan en maxitrampoline. De gymnasten trainen doorheen het jaar de vier onderdelen. Binnen dit wedstrijdniveau wordt er erg gekeken naar de uitvoering van technieken.

Tumbling A/B/C

Deze is de groep waarvan de leden reeds heel wat ervaring hebben met tumbling, zij oefenen op flik-flaks, salto's, tempen, schroefdelen, en andere rotatievormen. Wanneer deze aparte oefeningen gekend zijn, beginnen ze deze in reeksen na elkaar te springen. Deze groep neemt ook deel aan wedstrijden.


Steun ons via TROOPER

 

 
Facebook DeSeM-HAROP

 
Facebook Acrogym