Met het project "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" wil Turnkring DeSeM-Harop samen met de Gymfed inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in de turnclub en zorg dragen over de integriteit van de leden. DeSeM-Harop en Gymfed stellen zich tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders van onze club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

Via onze gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), integreren we dit in onze werking. Deze code is van toepassing voor alle clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,...). Het clubbestuur ziet toe op de naleving van deze code.

Bij de API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Vermoeden, klachten over grensoverschrijdend gedrag?
Contacteer de API van onze club:
Helena Janko (aneleh(at)skynet.be)

Meer info via de website van de Gymfed.


Steun ons via TROOPER

 

 
Facebook DeSeM-HAROP

 
Facebook Acrogym